Asfaltwapening

Scheuren in een wegdek zijn vaak het gevolg van verkeersbelasting, temperatuurschommelingen en/of verzakking van de ondergrond.

Als een nieuwe asfaltdeklaag wordt aangebracht zonder asfaltwapening, zetten scheuren vanuit de onderliggende lagen zich door. Door onder de nieuwe asfaltlaag een TRASYN wapening aan te brengen, worden de spanningen opgevangen en over grotere oppervlakken verdeeld. Zo voorkom je scheuren in het nieuwe wegdek.

Het toepassen van TRASYN® asfaltwapening is op lange termijn kostenbesparend.